Algemene Voorwaarden

Om u zo goed mogelijk van dienst te kunnen zijn willen wij u graag informeren middels onze Algemene Voorwaarden. Op deze manier weet u waar u aan toe bent en wat u van ons kan verwachten.

Deze Algemene Voorwaarden zijn onlosmakelijk verbonden met de behandelingsovereenkomst tussen u als cliënt en de ergotherapeut.

Aanmelding en Afspraken

Het is mogelijk om zonder verwijsbrief van de huisarts of specialist een afspraak te maken met de ergotherapeut. De ergotherapeut zal een korte screening bij u afnemen om te beoordelen of zij de geschikte therapeut voor uw hulpvraag is. Voor een enkele verzekering is het niet mogelijk middels Directe Toegang Ergotherapie (DTE) te starten. Check hiervoor de polisvoorwaarden van uw verzekering.

Indien u een afspraak wilt afzeggen dient u dit ruim van te voren, minimaal 24 uur, te melden bij de ergotherapeut. Afspraken die niet of te laat geannuleerd worden, worden in rekening gebracht. Hiervoor wordt een bedrag van € 40,- bij u in rekening gebracht.

Wanneer u een behandeling hebt afgezegd dient u ook de verantwoordelijkheid op u te nemen om een vervolgafspraak te plannen. Neem hiervoor contact op met de ergotherapeut.

Vergoeding en Declaratie

Ergotherapie de Doelen heeft met (bijna) alle verzekeraars contracten afgesloten. Hierdoor kunnen wij de behandeling rechtstreeks bij de zorgverzekeraar declareren. De basisverzekering vergoedt 10 behandeluren ergotherapie per kalenderjaar. Enkele zorgverzekeringen bieden extra uren in het aanvullend pakket. Raadpleeg hiervoor uw verzekeringspolis.

Indien u zelf de verdere behandeling bekostigt rekent Ergotherapie de Doelen met de volgende tarieven:

  • Behandeling per kwartier: € 16,00

  • Uithuis toeslag: € 26,67

Vertrouwelijkheid

De onderwerpen die u met de ergotherapeut bespreekt zijn te allen tijde vertrouwelijk en worden niet met derden besproken. Indien de ergotherapeut echter van mening is dat het in uw belang is dat andere hulpverleners (zoals uw huisarts) hiervan op de hoogte zijn, zal ze dit met u overleggen en u hier vooraf toestemming voor vragen.

Klachtenprocedure

Indien u niet tevreden bent over de hulpverlening van uw behandelend ergotherapeut heeft u twee mogelijkheden:

  • Het heeft de voorkeur de klacht te bespreken met de ergotherapeut, te bereiken via de praktijk.

  • U kunt gebruik maken van de Landelijke Klachtencommissie Paramedici Eerstelijn.

De Landelijke Klachtencommissie Paramedici Eerstelijn is te bereiken via:

Secretariaat Landelijke Klachtencommissie Paramedici Eerstelijn
p/a Nederlands Paramedisch Instituut
Postbus 1161
3800 BD AMERSFOORT
tel.nr.: 033 421 61 89